⇄ Muunna.com

Lämpötilamuunnin

Valitse lämpötila yksiköt

Fahrenheit


Fahrenheit  Fahrenheit

= 1 Fahrenheit

1 Fahrenheit on 1 Fahrenheit.


Laskuri: Fahrenheit muunnosten taulukko

Celsius1
Fahrenheit33.8
Kelvin274.15
Rankine493.47
Delisle148.5
Newton0.33

Fahrenheit

Fahrenheit lämpötilayksikkö on yksi kolmesta perinteisestä lämpötilamittausjärjestelmästä, johon kuuluvat myös Celsius- ja Kelvin-järjestelmät. Fahrenheit-lämpötilayksikkö perustuu skaalaan, jossa 32°F vastaa veden jäätymistä ja 212°F vastaa veden kiehumista standardissa ilmanpaineessa. Fahrenheit-lämpötilayksikköä käytetään pääasiassa Yhdysvalloissa ja Kanadassa, vaikkakin se on vielä käytössä joissain muissakin maissa, esimerkiksi Belizessä ja Bahamasaarilla.

Fahrenheit-lämpötilayksikkö on saanut nimensä Daniel Gabriel Fahrenheitin mukaan, joka kehitti sen vuonna 1724. Alun perin Fahrenheit määritteli skaalan eri tavoin, ja ensimmäisessä versiossa hän käytti veden jäätymispistettä ja huoneenlämpötilaa merkkeinä. Myöhemmin hän muutti skaalaansa siten, että veden kiehumispiste oli järjestelmän toinen merkkiarvo ja veden jäätymispiste oli ensimmäinen. Näin saadun skaalan avulla Fahrenheit pystyi mittaamaan lämpötiloja tarkemmin kuin aikaisemmin.

Fahrenheit-lämpötilayksikkö on vähemmän tarkka kuin Celsius- ja Kelvin-järjestelmät, ja sen käyttö on vähentynyt viime vuosikymmeninä. Monet ihmiset kuitenkin pitävät Fahrenheit-lämpötilayksikköä helpommin ymmärrettävänä ja luonnollisempana kuin muut lämpötilamittausjärjestelmät.


Muunna yksikköjä

Muunna | yksikkömuunnin 2022 | Palaute | Unit Conversion Calculator | Konvertera