⇄ Muunna.com

Nopeusmuunnin

Valitse nopeus yksiköt

Mach


Mach  Kilometriä sekunnissa

= 0.34305317324185247 Kilometriä sekunnissa

1 Mach on 0.34305317324185247 Kilometriä sekunnissa.


Laskuri: Mach muunnosten taulukko

Metriä sekunnissa1
Kilometriä sekunnissa0.001
Kilometriä tunnissa3.6
Senttimetriä sekunnissa100
Millimetriä sekunnissa1000
Mikrometriä sekunnissa1000000
Solmu1.943844
Mach0.002915
Äänennopeus0.002915
Valonnopeus3.3356e-9
Mailia tunnissa2.236936
Jalkaa sekunnissa3.28084

Mach

Mach-nopeus on yksikkö, jolla ilmaistaan nopeuksia suhteessa äänen nopeuteen ilmassa. Mach-nopeus perustuu saksalaisen fyysikon Ernst Machin tutkimuksiin, jotka hän teki 1800-luvun lopulla. Machin mukaan äänen nopeus ilmassa riippuu lämpötilasta ja kosteudesta.

Mach-nopeudella mitattuna äänen nopeus ilmassa on noin 343 metriä sekunnissa 15 asteen lämpötilassa ja 60 prosentin kosteudessa. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi lentokone, jonka nopeus on 1 Mach, lentäisi äänen nopeudella. Mach-nopeuden käyttötarkoitus on siis antaa vertailukohta nopeuksille, jotka ovat suurempia kuin äänen nopeus ilmassa.

Mach-nopeutta käytetään erityisesti ilmailussa, mutta sitä käytetään myös muissa sovelluksissa, joissa tarvitaan tarkkaa nopeuden mittausta, kuten esimerkiksi avaruustekniikassa ja missiilitekniikassa. Mach-nopeus on myös tärkeä parametri suihkumoottoreiden suorituskyvylle, koska se kuvaa moottorin tehokkuutta ja kykyä saavuttaa suuria nopeuksia.

Lisätietoja Mach-nopeudesta voi löytää esimerkiksi fysiikan kirjoista tai verkosta.


Muunna yksikköjä

Muunna | yksikkömuunnin 2022 | Palaute | Unit Conversion Calculator | Konvertera