⇄ Muunna.com

Lämpötilamuunnin

Valitse lämpötila yksiköt

Muunna Celsius Newton


Celsius  Newton

= 0.33 Newton

1 Celsius on 0.33 Newton.


Laskuri: Celsius muunnosten taulukko

Celsius1
Fahrenheit33.8
Kelvin274.15
Rankine493.47
Delisle148.5
Newton0.33

Celsius

Celsius-lämpötilayksikkö, jota myös kutsutaan asteen perusteella ja jota käytetään pääasiassa Euroopassa ja muissa maissa, perustuu skaalaan, jossa 0°C vastaa veden jäätymistä ja 100°C vastaa veden kiehumista standardissa ilmanpaineessa.

Celsius-lämpötilayksikkö sai nimensä ruotsalaisen lääkärin Anders Celsiusin mukaan, joka kehitti sen vuonna 1742. Alun perin Celsius määritteli skaalansa toisin päin, eli huoneenlämpö oli skaalan alaraja ja jäätymispiste oli skaalan yläraja. Myöhemmin lämpötilayksikkö vaihdettiin nykyiseen muotoon, jossa jäätymispiste on skaalan alaraja ja kiehumispiste skaalan yläraja.

Celsius-lämpötilayksikkö on tarkka ja selkeä järjestelmä, jota käytetään laajalti lämpötilan mittaamiseen eri tarkoituksissa, kuten lääketieteessä, ilmailussa ja teollisuudessa. Se on myös helppo muuntaa toisiin lämpötilamittausjärjestelmiin, kuten Fahrenheit- ja Kelvin-järjestelmiin.

Newton


Muunna yksikköjä

Muunna | yksikkömuunnin 2022 | Palaute | Unit Conversion Calculator | Konvertera